Japanese luxury & traditional Kimono

56 products

Showing 1 - 48 of 56 products

Kimono Category

Showing 1 - 48 of 56 products
View
BAND CLASP SCALE YELLOW, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneBAND CLASP SCALE YELLOW, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
BAND CLASP MOONLIT NIGHT, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneBAND CLASP MOONLIT NIGHT, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
BAND CLASP HANA RED, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneBAND CLASP HANA RED, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
BAND CLASP MATSU, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneBAND CLASP MATSU, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
SWALLOWTAIL BUTTERFLY RED SEE-THROUGH, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneSWALLOWTAIL BUTTERFLY RED SEE-THROUGH, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
SWALLOWTAIL BUTTERFLY NAVY BLUE, Obidome, Sash Clip, Owari CloisonneSWALLOWTAIL BUTTERFLY NAVY BLUE, Obidome, Sash Clip, Owari Cloisonne
NAWAOBI: YELLOW X BLACK X WHITE [SASH (OBI)]
[KIMONO] FLOWER BUD KASUMI GRASS LIGHT BLUE X MAUVE | HANA TSUBOMI | KYOTO YUZEN DYEING[KIMONO] FLOWER BUD KASUMI GRASS LIGHT BLUE X MAUVE | HANA TSUBOMI | KYOTO YUZEN DYEING
INDUSTRIAL BELT OBI: WHITE (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]INDUSTRIAL BELT OBI: WHITE (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]
INDUSTRIAL BELT OBI: ORANGE (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]INDUSTRIAL BELT OBI: ORANGE (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]
INDUSTRIAL BELT OBI: BLACK (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]INDUSTRIAL BELT OBI: BLACK (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]
INDUSTRIAL BELT OBI: GREEN (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]INDUSTRIAL BELT OBI: GREEN (WITH CLEAR POUCH) [KIMONO]
SNOW COUNTRY [JACKET KIMONO]SNOW COUNTRY [JACKET KIMONO]
VEDUTA SNOW COUNTRY [JACKET KIMONO]
Sale price$696.00
LILY OF DA CITY VALLEY [JACKET KIMONO]LILY OF DA CITY VALLEY [JACKET KIMONO]
VEDUTA LILY OF DA CITY VALLEY [JACKET KIMONO]
Sale price$696.00
FAKE LUV FEAT. ZIIFLEX A.K.A ZIMA [GOWN KIMONO]FAKE LUV FEAT. ZIIFLEX A.K.A ZIMA [GOWN KIMONO]
LIFE GOES OFF (BLACK) [GOWN KIMONO]LIFE GOES OFF (BLACK) [GOWN KIMONO]
VEDUTA LIFE GOES OFF (BLACK) [GOWN KIMONO]
Sale price$456.00
LIFE GOES OFF (GRAY) [GOWN KIMONO]LIFE GOES OFF (GRAY) [GOWN KIMONO]
VEDUTA LIFE GOES OFF (GRAY) [GOWN KIMONO]
Sale price$456.00
ESPERANZA (WHERE THERE IS DESPAIR) [GOWN KIMONO]ESPERANZA (WHERE THERE IS DESPAIR) [GOWN KIMONO]
LOS NUES [JERSEY KIMONO]LOS NUES [JERSEY KIMONO]
VEDUTA LOS NUES [JERSEY KIMONO]
Sale price$576.00
DRAGGED ON ASH [JERSEY KIMONO]DRAGGED ON ASH [JERSEY KIMONO]
VEDUTA DRAGGED ON ASH [JERSEY KIMONO]
Sale price$576.00
SUEDE (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]SUEDE (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]
VEDUTA SUEDE (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]
Sale price$360.00
SUEDE (WHITE) [WIDE PANTS KIMONO]SUEDE (WHITE) [WIDE PANTS KIMONO]
VEDUTA SUEDE (WHITE) [WIDE PANTS KIMONO]
Sale price$456.00
SWEAT (GRAY) [WIDE PANTS KIMONO]SWEAT (GRAY) [WIDE PANTS KIMONO]
VEDUTA SWEAT (GRAY) [WIDE PANTS KIMONO]
Sale price$456.00
SUEDE (NAVY) [WIDE PANTS KIMONO]SUEDE (NAVY) [WIDE PANTS KIMONO]
VEDUTA SUEDE (NAVY) [WIDE PANTS KIMONO]
Sale price$360.00
SWEAT (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]SWEAT (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]
VEDUTA SWEAT (BLACK) [WIDE PANTS KIMONO]
Sale price$336.00
LIFE GOES OFF (BLACK) [JACKET & WIDE PANTS KIMONO]LIFE GOES OFF (BLACK) [JACKET & WIDE PANTS KIMONO]
LIFE GOES OFF (GRAY) [JACKET & WIDE PANTS KIMONO]LIFE GOES OFF (GRAY) [JACKET & WIDE PANTS KIMONO]

Items viewed