KIMOTO GLASS TOKYO | Edo Kiriko Glassware Producer

95 products

Showing 1 - 48 of 95 products

KIMOTO
KIMOTO GLASSWARE Logo image

Crafting the Future of Glass with Our Partners.
Tokyo-Kanto

Recommended ranking

1
THIN TUMBLER L 2-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo Kiriko GlassTHIN TUMBLER L 2-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo Kiriko Glass
2
ES SLIM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES SLIM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
3
THIN TUMBLER L & PERSIMMON PEA SMALL BOWL SET IN A WOODEN BOX, Edo GlassTHIN TUMBLER L & PERSIMMON PEA SMALL BOWL SET IN A WOODEN BOX, Edo Glass
4
THIN OLD M 2-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo GlassTHIN OLD M 2-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo Glass
5
THIN DRUM TSUDUMI 2 PIECES SET IN A WOODEN BOX, Edo GlassTHIN DRUM TSUDUMI 2 PIECES SET IN A WOODEN BOX, Edo Glass
6
KUROCO TAMA CHECKERED OLD, Edo Kiriko GlassKUROCO TAMA CHECKERED OLD, Edo Kiriko Glass
7
ES SLIM 01, Edo Kiriko GlassES SLIM 01, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 01, Edo Kiriko Glass
Sale price$33.60
8
ES SLIM 02, Edo Kiriko GlassES SLIM 02, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 02, Edo Kiriko Glass
Sale price$36.00
Showing 1 - 48 of 95 products
View
THIN SAKE SET 3-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo GlassTHIN SAKE SET 3-PIECE SET IN A WOODEN BOX, Edo Glass
KUROCO STRIPE OLD, Edo Kiriko GlassKUROCO STRIPE OLD, Edo Kiriko Glass
KUROCO STRIPE MINI OLD, Edo Kiriko GlassKUROCO STRIPE MINI OLD, Edo Kiriko Glass
KUROCO STRIPED SHOT GLASS, Edo Kiriko GlassKUROCO STRIPED SHOT GLASS, Edo Kiriko Glass
KUROCO STRIPE GUINOMI, Edo Kiriko GlassKUROCO STRIPE GUINOMI, Edo Kiriko Glass
ES SLIM 01, Edo Kiriko GlassES SLIM 01, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 01, Edo Kiriko Glass
Sale price$33.60
KUROCO STRIPED TUMBLER, Edo Kiriko GlassKUROCO STRIPED TUMBLER, Edo Kiriko Glass
ES SLIM 02, Edo Kiriko GlassES SLIM 02, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 02, Edo Kiriko Glass
Sale price$36.00
ES SLIM 01 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES SLIM 01 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES SLIM 02 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES SLIM 02 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES SLIM 03, Edo Kiriko GlassES SLIM 03, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 03, Edo Kiriko Glass
Sale price$66.00
ES SLIM 04, Edo Kiriko GlassES SLIM 04, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES SLIM 04, Edo Kiriko Glass
Sale price$72.00
ES STEM 01, Edo Kiriko GlassES STEM 01, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES STEM 01, Edo Kiriko Glass
Sale price$96.00
ES STEM 03, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES STEM 03, Edo Kiriko Glass
Sale price$132.00
ES STEM 04, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES STEM 04, Edo Kiriko Glass
Sale price$144.00
ES SLIM 03 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES SLIM 03 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES SLIM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES SLIM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES STEM 02 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES STEM 02 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES STEM 03 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES STEM 03 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES STEM 02, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE ES STEM 02, Edo Kiriko Glass
Sale price$120.00
ES STEM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES STEM 04 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
ES STEM 01 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassES STEM 01 W EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
MAI 7 LARGE, Edo Kiriko GlassMAI 7 LARGE, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE MAI 7 LARGE, Edo Kiriko Glass
Sale price$36.00
MAI KATAKUCHI, Edo Kiriko Glass
MAI 3 REGULAR, Edo Kiriko GlassMAI 3 REGULAR, Edo Kiriko Glass
MAI 7 REGULAR, Edo Kiriko GlassMAI 7 REGULAR, Edo Kiriko Glass
MAI 7 SMALL, Edo Kiriko GlassMAI 7 SMALL, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE MAI 7 SMALL, Edo Kiriko Glass
Sale price$30.00
MAI 3 SMALL, Edo Kiriko GlassMAI 3 SMALL, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE MAI 3 SMALL, Edo Kiriko Glass
Sale price$30.00
GRETA XANA, Edo Kiriko GlassGRETA XANA, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE GRETA XANA, Edo Kiriko Glass
Sale price$72.00
INGRID XANA, Edo Kiriko GlassINGRID XANA, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE INGRID XANA, Edo Kiriko Glass
Sale price$72.00
MAI 3 LARGE, Edo Kiriko GlassMAI 3 LARGE, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE MAI 3 LARGE, Edo Kiriko Glass
Sale price$36.00
MAI SAKE SET, Edo Kiriko GlassMAI SAKE SET, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE MAI SAKE SET, Edo Kiriko Glass
Sale price$144.00
PAULA XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassPAULA XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
PAULA XANA, Edo Kiriko GlassPAULA XANA, Edo Kiriko Glass
KIMOTO GLASSWARE PAULA XANA, Edo Kiriko Glass
Sale price$72.00
INGRID XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassINGRID XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
MARIENE XANA, Edo Kiriko GlassMARIENE XANA, Edo Kiriko Glass
MARIENE XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassMARIENE XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY L GREEN, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
GRETA XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko GlassGRETA XANA EDOKIRIKO, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY L CLEAR, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY M GREEN, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY S CLEAR, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY LL CLEAR, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY M CLEAR, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW TRAY S GREEN, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW CARAFE L GREEN, Edo Kiriko Glass
FUNEW WINE BOTTLE HALF CUT L GREEN, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass
FUNEW WINE BOTTLE HALF CUT M GREEN, Large Plate, Platter, Edo Kiriko Glass

Items viewed